SITE PERSO
www.tignon.be
SITE PERSO
www.tignon.be
Accueil Brèves VELO Reportages Voyages Archives VTT Liens

PASSION CYCLISME ET PHILATELIE AVEC PIET HEIN HILARIDES (NL)

Een denkbeeldige reis in het wiel van een geleerde.
En voyage virtuel dans la roue d’un savant.

Collectionneur ... depuis 1938!, remis en actualité début 20

Professeur de français émérite, Piet Hein Hilarides, de Leeuwarden, est une sommité. Chez lui, en Frise néerlandaise, on dit de lui « Fietser, Fietswetenschapper en Fietsfilatelist »
De oud-leraar Frans, Piet Hein Hilarides uit Leeuwarden is een expert op zijn gebied. In de Nederlandse provincie Fryslân is hij bekend als fietser, fietswetenschapper en fietsfilatelist.

Sachant que « fiets » c’est vélo, vous comprenez que Piet Hein est un cycliste. En 2005, il fut « Clubkampioen » du TCF Frisia avec 23800 km en 240 jours. C’est aussi un savant du vélo et un philatéliste spécialisé dans le cyclisme.

En fait Piet Hein est une personnalité attachante dont la réputation n’est plus à faire. Un « touche à tout » du « cyclisme au quotidien » au nord des Pays-Bas … et dans le monde.


Piet Hein is een enthousiaste toerfietser. In 2005 was hij clubkampioen van TFC Frisia met 23800 km in 240 dagen. Hij heeft een onderzoek gedaan naar de fiets in de Franse literatuur en sinds 1979 heeft hij zich toegelegd op het ontdekken en verzamelen van fietspostzegels.

In feite is Piet Hein een boeiende persoon die zijn sporen heeft verdiend als dagelijkse fietser in het Noorden van Nederland, maar die ook wereldwijd aanzien geniet.02) Son savoir particulier dans les timbres liés au cyclisme lui a permis d’éditer un catalogue (10€ à son adresse : Fioringras64, 8935 BV Leeuwarden (PB) + 31 58288 04 02 , p.h.hilarides@chello.nl) et un supplément des postes locales, etc (5€) qui font référence.

02)Door zijn buitengewone kennis van postzegels met het thema fiets was hij in staat een catalogus uit te geven (10€ naar zijn adres Fioringras 64, 8935 BV Leeuwarden (NL) +31 58 288 04 02, p.h.hilarides@chello.nl en een bijbehorend supplement van de stadspost enz. (5€).

03) On y trouve la liste, par pays, des 3411 timbres poste « cyclistes » connus depuis 1899.

Dans sa propre collection, présentée de manière didactique et documentée, Piet Hein met le timbre en valeur par le contexte érudit.

03) De catalogus geeft in alfabetische volgorde per land een opsomming van alle 3411 fietspostzegels sinds 1899. In zijn eigen verzameling brengt hij de fietspostzegels onder in verschillende subcategoriën, voorziet het geheel van verklarende teksten en geeft daardoor blijk van gedegen onderzoek.04) Le premier « timbre-poste », émis en Grande Bretagne, date de 1840. Le premier timbre « cycliste », le « 10c », a été émis à Cuba en 1899.

Cet exemplaire de 1902, fourni par Piet Hein,porte la mention « inmediata » dans le texte … et non plus « immediata ». Subtilité de collectionneur averti !


04) In 1840 wordt in Groot Brittannië de eerste postzegel uitgegeven. De eerste fietspostzegel is van Cuba en dateert uit 1899: een expressezegel van 10 cent.
Maar er zit een foutje in de tekst, het is niet »inmediata »maar … immediata ». De fout wordt in 1902 hersteld. Een klein, maar belangrijk detail voor de serieuze filatelist!

05) Les timbres « cyclistes » sont parfois aussi des timbres « facteurs ». Le cycle du facteur et le timbre ont été, dès leur début, étroitement liés puisque l’un a aidé à transporter l’autre.

En témoignent, par exemple, le Cuba 1902, France 1958, Congo 1961, Indonésie 1964 et Danemark 1988.


05) Op de fietspostzegels staan soms ook postbodes afgebeeld. De fiets van de postbode en de postzegel zijn vanaf het begin nauw met elkaar verbonden: de een helpt immers de ander bij het vervoer.
Eerst is de fiets het symbool van snelheid, getuige de expressezegels van Cuba 1899 en 1902, USA 1902, Bulgarije 1939 en Filippijnen 1947. Maar de postbode blijft ook daarna in beeld : Frankrijk 1958, Congo 1961, Indonesië 1964 en Denemarken 1988.06) Piet Hein a l’habitude des interviews. Parfois pour les timbres et pour le vélo. Mais souvent pour le cyclisme au quotidien.

06) Piet Hein is gewend te spreken over postzegels en fietsen, maar dikwijls ook over het fietsen in het dagelijks leven.

07) Il est en effet promoteur des « 4 Jours de la Drenthe » qui, en 1988, fêtaient leur 23e édition avec près de 30000 participants.

La Drentse Fiets, au départ d’Assen, Emmen, Hoogeven et Meppel, en sera à sa 43e édition le 08 Juillet 2008.

07) Hij heeft namelijk mede de aanzet gegeven tot de oprichting van de Drentse Fiets4daagse die in 1988 voor de 23e keer werd gehouden met bijna 30.000 deelnemers. Deze fietsvierdaagse met vertrek uit Assen, Hoogeveen, Emmen, Meppel en Diever zal voor de 43e keer worden georganiseerd van 8-11 juli 2008


      Postzegels op voorraad Timbres en stock


08)Hier ziet u een klein deel uit de collectie van Hilarides, namelijk 18 postzegels met het thema fiets.
We zullen die onderverdelen in tien rubrieken.
We zien de kampioen Eddy Merckx met op de achtergrond een hele groep wielrenners in een rechte lijn achterelkaar .08) Petit échantillon de la collection Hilarides, voilà 18 timbres poste sur le thème du cyclisme qu’on va répartir en dix rubriques.

On y voit Eddy Merckx en vedette et le cyclotourisme en dernière ligne droite.


09) Wist u dat Eddy Merckx vijf keer de Tour de France heeft gewonnen ? In 1969,1970, 1971, 1972 en 1974. In 1973 eert Guinée Equatoriale hem met deze zegel!

09) Le saviez-vous ? Eddy Merckx a remporté cinq Tours de France : 1969, 1970, 1971, 1972, 1974.

En 1973, il a droit à ce timbre de Guinée Equatoriale!10) Deze serie van Guinée Equatoriale over de Tour de France van 1972 is fantastisch mooi ! Behalve aan de gele trui van Eddy (50) wordt eer bewezen aan de etappe-overwinningen van L. Duydam (1), W.Teirlinck (2), J.Huysmans (3), R.Van Linden (8), B. Thévenet (15) …

10) Cette série de Guinée Equatoriale sur le Tour 1972 est superbe. En plus du maillot jaune d’Eddy (50) elle met à l’honneur les victoires d’étape de L Duydan (1), W.Teirlinck (2), J.Huysmans (3), R.Van Linden (8), B. Thévenet (15) …

11) De Tour de France, met of zonder Merckx, geeft veel inspiratie. Bijvoorbeeld met de start buiten Frankrijk, in Nederland (1996) en in Luxemburg (1989).

11) Le Tour de France, avec ou sans Merckx, inspire beaucoup. Par exemple avec les départs hors d'Hexagone, dont les Pays Bas (1996) et le Luxembourg (1989).12) De Giro, de Ronde van Italië, blijft niet achter met de 3 zegels van San Marino (1965) en de drie van Italië (1967).

12) Le Giro, Tour d’Italie, n’est pas en reste. Voir les trois timbres de Saint Marin (1965) et d’Italie (1967).

13) De Vredeskoers is minder bekend in het Westen, maar heeft wel de posterijen van de oude Oostbloklanden geïnspireerd. Twee zegels van Oost-Duitsland (1954), een van Tsjechoslowakije (1956) en drie van Polen (1967, 1972, 1977).

13) Moins connue à l’Ouest, la Course de la Paix a motivé les postes des « anciens » pays d’Europe de l’Est.

Deux timbres de l’Allemagne de l’Est (1954), un de Tchécoslovaquie (1956) et trois de Pologne (1967, 1972, 1977).


      De Regenboogtrui en de Olympische Spelen op postzegels L’Arc en Ciel et l’Olympisme du Timbre


14) De wereldkampioenschappen wielrennen hebben de posterijen van de organiserende landen inspiratie gegeven, zoals deze zegel van de DDR uit 1960. Rik Van Looy zegeviert op de Saksenring.

14) Les Championnats du monde de cyclisme ont inspiré les postes des pays organisateurs.

Ainsi ce timbre de République Démocratique Allemande de 1960, pays organisateur à Sachsenring avec victoire de Rik Van Looy.

15) Andere nationale posterijen zijn niet achtergebleven: Italië in 1951 met Ferdi Kubler als winnaar in Varese, daarna wint in 1968 Adorni in Imola op de weg, België in 1969 met Ottenbros als winnaar in Zolder. Verder de Wereldkampioenschappen 1968 in Rome op de baan en het WK Cycle-Cross in Luxemburg in 1962.

15) D’autres postes nationales en ont fait autant: l’Italie en 1951 à Varese pour Ferdi Kubler puis en 1968 avec une victoire, sur route d’Adorni à Imola, la Belgique à Zolder en 1969 pour Ottenbros.

Championnat du Monde 1968 sur piste à Rome et Championnat du Monde de Cyclo Cross au Luxembourg en 1962.16) Iets moois, zelfs voor een niet-verzamelaar, is de enveloppe die past bij het vlagstempel van de organiserende stad. (1967, 1972, 1977). Vandaar deze zegel van Chambéry waar Greg Lemond in 1989 de titel behaalde.

16) Le chic, même pour un non collectionneur comme moi, c’est l’enveloppe où le timbre est assorti de la flamme postale de la ville organisatrice.

D’où ce Chambéry 1989 qui verra la victoire de Greg Lemond.

17) Piet Hein herinnert ons er aan dat in een zegel de cultuur van een volk tot uiting komt, zowel in zijn geschiedenis als geografisch. Met een postzegel maak je immers een reis in de tijd en in de ruimte, net zoals een doorgewinterde fietser.

17) Piet Hein rappelle que le timbre relève de la culture populaire en évoquant aussi bien l’histoire que la géographie puisqu’il fait voyager dans le temps et dans l’espace. Comme un cycliste assidu.<18) Je boft als je correspondeert met een verzamelaar als hij. Ziet u eens hoe mooi hij de zegels (nog in guldens met een nominale waarde van 2,88€) op de enveloppe heeft geplakt.
Helaas zijn niet alle zegels ongeschonden door de stempelmachine gekomen./em>


18) C’est une chance d’être correspondant d’un collectionneur comme lui. Voyez le jeu de timbres (encore en gulden) qu’il a rassemblé pour son envoi, équivalent à 2,88€.

Malheureusement, les timbres n’ont pas tous bien passé l’épreuve de la machine à affranchir.

19) We moeten tot 1953 wachten, als Monaco de eerste fietspostzegel van de Olympische Spelen uitgeeft. We kijken verder in onze voorraad en komen in 1969 een zegel van Tchad tegen. Daarna volgen Senegal (1976), Grenada en Grenada-Grenadinen (1976), vervolgens Ierland (Seoul 1988) en Spanje (Barcelona 1992).

19) Il aura fallu 1953 et Monaco pour trouver le premier timbre cycliste des Jeux Olympiques.

Notre échantillon remonte à 1969 avec un timbre du Tchad. Puis viennent le Sénégal (1976), la Grenade et Grenade-Grenadines (1976), avant l’Irlande (Séoul 1988) et l’Espagne (Barcelone 1992).20) Andere "Rondes" komen ook voor op de wereldwijd uitgegeven zegels.
De 7e Ronde van Columbia zien we op twee zegels uit 1957. Evenals de Ronde van Roemenië (1951), de Javatoer in Indonesië (1958) en de Ronde van Egypte (1958).20) D’autres « Tours » figurent aussi sur les timbres émis dans le monde entier.

Le 7e Tour de Colombie est évoquée par deux en 1957. De même un Circuit Cycliste en Roumanie (1951), le Tour de Java en Indonésie (1958) et d’Egypte (1958).

      Niet alleen gespitst op postzegels? Pas complètement « timbré » ?

21) In een verzameling fietspostzegels komt het thema snelheid vaak aan de orde.
Zoals op deze fraaie zegel van Hongarije (1953).
Zo ook op twee wielrenzegels uit Japan: 1977 met op de achtergrond de Fuji Yama, evenals in 1990, in Utsonomiya, een wielrenner met links en rechts van hem twee schaduwen die vermoedelijk het Belgische tweetal R. Dhaenens en Dirk De Wolf voorstellen.21) La collection cycliste alimente souvent le thème de la vitesse. Ainsi ce beau timbre de Hongrie (1953).

De même deux timbres sur le cyclisme au Japon :1977 sur fond de Fuji Yama, à droite, ainsi que deux ombres, à gauche, prédisant le duo belge R. Dhaenens et Dirk De Wolf en 1990 à Utsonomiya.22) Door de prestaties van de wielrenners moeten we niet die van Piet Hein vergeten die, met zijn buurman Kees, in 2007 voor de 52e keer de 240 km van de Elfstedenrijwieltocht volbracht (georganiseerd op Pinkstermaandag) en die ... in 2012(!) zijn 100-jarig bestaan zal vieren. De oudste fietstoertocht ter wereld (15.000 deelnemers in 2007) komt door Leeuwarden.

22) Les exploits des coureurs ne doivent pas faire oublier ceux de Piet Hein qui, avec son voisin Kees, s’en va reconnaître les 240 km de l’Elfstedenrijwieltocht (organisée le lundi de Pentecôte) qui … en 2012 ( !) fêtera son 100e anniversaire.

La plus ancienne randonnée cyclotouriste du monde (15000 participants en 2007) passe à Leeuwarden.

23) Piet Hein is een ervaren toerfietser en heeft sinds 1999 slechts één keer op 185.000 (!) km een lekke band gehad, doordat een scherp voorwerp door zijn buitenband drong. Als testrijder van het Friese merk "Dutch Perfect No Flat Tyre" is hij dan ook uiterst tevreden over de kwaliteit van deze anti-lek fietsbanden.
De vertaling van de folder in het Frans is mede door hem tot stand gebracht.23) Grand rouleur n’ayant crevé qu’une fois en 185000 km ( !) depuis 1999, Piet Hein pense le plus grand bien des pneus « No flat tyre » (anti-crevaison) de la marque frisonne « Dutch Perfect ».

La traduction en Français du prospectus a été réalisée par lui.24) De geschiedenis van de fiets die in 1817 begint met de Draisine van de Duitser Karl Baron Drais zu Sauerbronn (1781-1851) heeft verscheidene nationale posterijen geïnspireerd. Zoals die van Mali. Maar er staat wel een foutje op de zegel: het is niet 1809!

24) L’histoire du vélo, qui commence en 1817 avec la Draisienne de l'Allemand Karl Baron Drais zu Sauerbronn (1781-1851), a inspiré plus d’une poste nationale.

Ainsi celle du Mali, en 1968.

25) On doit à la Mongolie une série de 8 timbres (1982) évoquant l’évolution des premières machines conduisant à la bicyclette.

La sobriété du timbre des USA, en cette même année 1982, ne manquera pas d’étonner.


25) Aan Mongolië hebben wij een serie van 8 zegels te danken (1982) die de ontwikkeling van de eerste rijwielen naar de moderne fiets weergeven.


      Un supplément de diversité Verscheidenheid als aanvulling


26) La collection de timbres n’interdit pas de se faire plaisir. Ainsi il aura fallu ce bloc feuillet Eddy Merckx (1969) pour que l’on découvre qu’Ajman est l’un des sept (minuscules) émirats intégré avec, entres autres, Dubaï depuis 1972, dans les Emirats Arabes Unis.

26) Het verzamelen van postzegels is ook een bron van vermaak. Zo ontdek je door dit velletje van Eddy Merckx (1969) dat Ajman een van de zeven (piepkleine) emiraten is die o.a. met Dubai in 1972 zijn opgegaan in de Verenigde Arabische Emiraten.

27) Vous attendiez un peu de couleur locale ? Voici le timbre (2002, victoire de Johan Museeuw) qui célèbre le 100e Paris-Roubaix, la classique des pavés dont la première édition eut lieu en 1896 (Josef Fischer).

27) Verwachtte u iets uit uw naaste omgeving? Wel, hier is de zegel (2002, zege van Johan Museeuw) die de 100e Parijs-Roubaix herdenkt, de kasseienklassieker waarvan de eerste editie plaats vond in 1896 (Josef Fischer).28) La chance d’avoir une correspondance du Vélo Club de Roubaix, en cette année centenaire…

28) Het geluk te corresponderen met de Vélo Club de Roubaix, in dit honderjarig bestaan ...

29) Ne manquait plus que la rubrique cyclotouriste ? La voilà !

Sur le timbre, le ou la cyclotouriste est représenté (e) par une allure décontractée, un vélo avec bagages et une tenue plus fantaisiste. Comme nous ?


29) Zou nu nog slechts de fietstoeristische rubriek ontbreken? Wel, daar is hij!
Op de postzegel rijdt de fietstoerist(e) ontspannen, op een fiets met bagage en in een fantasievoller tenue.30) S’il ne l’avait déjà obtenu du Parti national de Frise, nous accorderions volontiers à Piet Hein Hilarides le « Vélo d’Argent », couronnant sa carrière de cycliste quotidien… savant de tout.

30) Piet Hein is in 2002 door de Frysk Nasjonale Partij reeds onderscheiden met de "Sulveren Fyts", een bekroning voor de fietser van elke dag. Anders hadden wij hem die graag toegekend .

31) Sur nos enveloppes, il n’y a pas que des vélos ! Comme dit mon P.C. : «L’amour fait la force ! ». Elle est belle cette enveloppe (1999) réunissant le roi et la reine des Belges.

31) Op onze enveloppen vind je niet alleen fietsen! "Liefde geeft kracht!", zegt men in België? Wat is hij fraai, deze enveloppe (1999) die de koning en de koningin der Belgen verenigt.


      Prolongation


32) Savez-vous qu'en Belgique chacun peut faire faire des timbres en son honneur par la Poste?. A condition de fournir une photo adéquate et d'acheter ces timbres!

Marcelino, en partance pour Paris-Pékin, avait fait éditer ce timbre qui fit fureur.

Son "Femmes-Club" adore encore ... lècher le dos (pour ne pas dire le ...) de Marcelino.Pour le contacter:

http://members.chello.nl/p.hilarides/frans.htmlEn hommage à la reine Wilhelmine (1890-1948) qui inspira le terme « Petite Reine » à propos de la bicyclette.

Als eerbetoon aan koningin Wilhelmina (1890-1948) die inspireerde tot het gebruiken van de naam "Petite Reine" ("Koninginnetje") voor onze fiets.Haut de page

©2007 Contact : tignonaWebmestre BrèvesVELOReportagesVoyagesArchivesVTTLiensAccueil