SITE PERSO
www.tignon.be
SITE PERSO
www.tignon.be
Accueil Brèves VELO Reportages Voyages Archives VTT Liens

HEROPENING VAN FIETSENZAAK JOWAN KLUISBERGEN RE OUVERTURE 06

New Jowan Bike Technology

le jeudi soir 15 Décembre 2006

Dit is geen beschrijving van een eenvoudige uitbreiding van de winkel, maar het is de voorstelling en de onthulling van een zaak vol nieuwigheden voor het fietsen.
Ceci n’est pas la description d’un simple agrandissement de magasin mais c’est la présentation de l’inauguration d’une construction pleine de nouveaux concepts pour le cyclisme.

Dit weekend op 16 en 17 december zal de zaak doorlopend geopend zijn voor het grote publiek, en ook de dagen van de daaropvolgende week. In een enorme vergrootte ruimte, een ingrijpende herschikking, een presentatie van een complete verandering en nieuwigheden voor de fietsers. Met bijvoorbeeld de “Women’s corner”.
Voortaan zal Fietsen Jowan nog nooit als tevoren “Your partner in Bike Technology” zijn.
De volledige avond van de heropening was prachtig en zeer gastvrij.
Wegens de grote belangstelling van de genodigden, werden we verhinderd om het volledige gamma van de racefietsen te bekijken.Pour le grand public, les portes du magasin Jowan, à Kluisbergen, vont être ouvertes ce week-end du 16 et 17 Décembre, puis les jours de la semaine ensuite, avec un espace agrandi, une disposition bouleversée et une présentation des nouveautés cyclistes révolutionnée. Avec, par exemple, un « Women’s corner ».

Jowan sera désormais plus « Your partner in Bike Technology » que jamais. En tous la soirée de pré-ouverture était aussi fastueuse que convivialité. Sauf que la foule a failli nous empêcher de voir les vélos.02) Wij zijn dus bij de eersten geweest om de winkel te bezichtigen, die duidelijk laat merken dat kwaliteit op de eerste plaats komt.

02) Nous avons donc été parmi les premiers à entrer dans un magasin qui affiche clairement sa préférence pour la qualité.

03) Maar ook een variatie van kwaliteit voor op de weg, in het veld, en de stad.

03) Mais aussi la variété de cette qualité, donc pour la route, les champs et la ville.04) Met zelfs aandacht voor de plaatsing van het materieel, al waande men zich in een kunsttentoonstelling.

04) Avec même du grand luxe culturel pour des machines exposées comme des tableaux de maître.

05) Een aangepaste ruimte laat toe te experimenteren met nieuwigheden. Start van een virtuele fietstocht van Tacx.

05) L’espace aménagé permet d’expérimenter les nouveautés.

En avant pour la randonnée virtuelle avec Tacx.06) Hier hetzelfde met de trui in de kleuren van Jowan.

06) La même chose ici mais avec le maillot aux couleurs de Jowan.

      Voorstelling van de genodigden van de openingsavond.Illustres visiteurs d’un soir

07) Linda en Jowan zijn er om de talrijke genodigden te ontvangen, waaronder ook de reporter.

07) Johan et Linda Wannijn sont là pour accueillir de nombreux invités.

Dont votre serviteur.08) En een van de belangstellenden van deze favoriete site, Willem Penninck. Willem is aanwezig om mijn in te lichten aangaande de aanwezige personaliteiten, en mij tevens voor te stellen. Ook het vertalen van de toespraken, die uiteraard in het Nederlands waren.

08) Et l’un des nombreux intervenants sur votre site favori, Willem Penninck. Willem est chargé de me renseigner sur les personnalités présentes, voire de me présenter, et de me traduire les discours qui, bien entendu, seront en Néerlandais.

09) De genodigden hebben een geschenk mee voor Jowan.

09) Les visiteurs viennent avec un cadeau pour Johan.10) En bestoken Linda met prachtige bloemenruikers.

10) Et fleurissent Linda, avec le bouquet de la victoire.

11) En hier dan reeds een beroemd podium met Vlaamse Wielergoden. Freddy Maertens (twee wereldtitels, enz.), Johan Museeuw (drie maal Paris – Roubaix, enz.) en Eric Van Lancker (Liége-Bastogne-Liége 1990 met Panasonic, enz.)….

11) Voilà déjà un fameux podium de grandes gloires : Freddy Maertens (deux championnats du monde, etc.), Johan Museeuw (trois Paris-Roubaix, etc.), Eric Van Lancker (un Liège-Bastogne-Liège, etc.) …12) Door hun aanwezigheid zetten Eddy en Claudine Merckx deze avond nog meer luister bij, samen met hun vertegenwoordiger Jan Van der Stappen en zijn echtgenote.

12) Eddy et Claudine Merckx sont venus rehausser la soirée de leur présence, en présence de leur représentant, Jan Vanderstrappen, et madame.

13) Belgisch Kampioen Niko Eeckhout is gelukkig om aan de zijde te staan van de allergrootste kampioen “Eddy Merckx”.

13) Le Champion de Belgique, Nico Eeckhout, est tout heureux de côtoyer ses glorieux aînés.14) We begroeten ook de “Comeback” (titel van zijn boek!) van montainbiker Philip Meirhaeghe, hier aan de zijde van Bart de Schampheleire, Technical Editor van het tijdschrift Wielermagazine.

14) On salue aussi le « Comeback » (titre de son livre !) du VTTiste Philipe Meirhaege, ici aux côtés de Bart de Schampheleire, technical Editor, de la revue WielerMagazine.

15) Zonder deze personaliteiten zou het fietsen niet mogelijk zijn. De Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen André Denys, en Bondsvoorzitter Laurent De Backer.

15) Viennent aussi des personnalités sans qui le cyclisme ne serait pas possible : le Gouverneur de la Province de Flandre Orientale et Laurent De Backer, le président de la Ligue Vélocipédique Belge.


      Het is ook familiegeschiedenis.Aussi une histoire de famille.


16) Bij Wannijn, dus bij “Jowan” is er ook een zoon Joeri, zeer gelukkig teruggekeerd uit Italië, om zijn grootmoeder te ontmoeten. Hij begon onlangs als “sport manager” in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.


16) Chez Wannijn, donc chez « Jowan », il y a aussi le fils, Joeri, tout heureux d’être revenu d’Italie et de retrouver … sa mamy.

Il vient d’obtenir un poste de « sport management » au Musée du Ronde à Audenaarde.

17) Er is ook de dochter, Ine, die deel uitmaakt van de beste wielrensters op de weg en de piste in België, die ze combineert met haar studies. Men kan zien dat ze in de wielersport een erkende plaats heeft ingenomen.

17) Il y a aussi la fille, Ine, qui fait partie des meilleures sur route et sur piste en Belgique tout en continuant ses études.

Visiblement, elle a trouvé, dans le monde du cyclisme, une place de choix !18) Bedankt Ine voor de plaats die ik mocht innemen. Iemand in de zaal vroeg zich af wie de kampioen (?) is tussen Laurent en Eddy.

18) « Merci Ine, pour la place que tu m’as laissée ! »

Quelqu’un dans la salle a demandé : « C’est qui ce champion ( ?) entre Laurent et Eddy ? »

19) Willem verliest zijn tijd niet, hij legt uit aan Kenny Belaey, een prof in het Chocolade Jacques team, wat men van hem verwacht.

19) Willem ne perd pas son temps. Il explique à Kenny Belaey, un professionnel dans l’équipe Chocolat Jacques, ce qu’on attend de lui.20) Hier zien we Kenny de grote trap afdalen, op een manier wereldkampioen Trial waardig. De trap heeft verbinding met de verdieping achteraan het gebouw, die de oppervlakte doet verdubbelen.

20) Et voilà que Kenny descend, à la manière du Champion du Monde de Trial qu’il est, le grand escalier du magasin doublement agrandi en arrière du batiment.

21) In volle glorie dalen op hun beurt Linda en Jowan de trap af. Ze zijn de helden van het feest.

21) A leur tour, Johan et Linda descendent l’escalier, en pleine lumière.

Ils sont les héros de la fête.22) Al snel vervoegen de belangrijkste genodigden zich samen op de trap.

22) Bien vite les invités d’honneur les rejoignent sur les marches du grand escalier.

23) De Gouverneur geeft vol overtuiging een toespraak waarbij hij alle voorspoed toewenst aan de zaakvoerders. Ook gaf hij een emotionele hulde aan de overleden Spaanse pisterenner Isaac Galvez, dit tijdens de Zesdaagse van Gent 2006.

23) Le Gouverneur se lance alors dans un discours, plein d’humour, pour souhaiter bonne chance à l’entreprise.24) Wacht niet op de redenaars Jowan en Linda, zij hebben de taak toegewezen aan hun dochter Ine om alle aanwezigen te bedanken. Als aanvulling in naam van alle genodigden feliciteert ze haar ouders.

24) N’étant pas des orateurs, Johan et Linda confient à Ine la mission de remercier tout le monde.

Elle ajoute qu’elle félicite ses parents, au nom de tous.

25) Op zijn beurt biedt Joeri een fles wijn aan, meegebracht uit Italië. En hij voegt eraan toe dat hij straks zijn diploma zal behalen.

25) Joeri intervient à son tour pour offrir une bouteille de vin qu’il a ramené d’Italie.

Il ajoute : « Et bientôt je vais vous ramener mon diplôme de fin d’étude. »26) Vanuit de hoogte slaat de kleine neef alles gade!

26) Pendant ce temps, le jeune petit cousin prend tout cela de très haut.

      FeestavondSoirée festive

27) Tijd om de dorstigen te laven. De glazen zijn gevuld.

27) Il est temps de passer à l’action. Les verres sont remplis.28) Traiteur Willequet maakt met zorg de porties hesp klaar.

28) Le jambon est partagé par les soins du traiteur Willequet.

29) We maken enkele groepsfoto’s om de gebeurtenis te vereeuwigen. Hier de bijzonderste personen bij de burgemeesters van Kluisbergen en Oudenaarde.

29) On fait quelques photos de groupe pour immortaliser l’événement. Voici les personnalités, autour du bourgmestre de Kluisbergen.30) Hier het personeel van de zaak Jowan.

30) Puis la photo des employés dans l’équipe Fietsen Jowan.

31) De gelukkige familie in de omgeving van hun activiteiten.

31) Enfin, une photo d’une famille très heureuse d’être ainsi réunie dans son milieu d’activité.32) Een sfeerbeeld vanop de verdieping met zicht op het gedeelte voeding en onderhoudsproducten.

32) Vue du haut, une partie des nombreux visiteurs qui circulent dans les allées.

33) Er waren ook belegde broodjes in overvloed.

33) En se servant d’un petit pain fourré par ici.34) En sportmannen die zich wagen aan de streekbieren.

34) Ou en triquant avec les jeunes par là.

35) Willem kan zijn ervaringen van de “Radmarathon dles Dolomites” vertellen aan de Gouverneur, die eveneens een geoefend fietser is.

35) Willem, le cyclotouriste qui parle des cols et du RadMarathon des Dolomites, en profite pour faire la causette avec le Gouverneur.


      Omdat het bijna tijd is om huiswaarts te keren. Puisqu’il faut bien repartir chez soi


36) Willem en ikzelf hebben beslist “haar” het hof te maken. We houden veel van Ine, dit is zeker. Maar let op onze blik, het is de “De Rosa” die het onderwerp is van onze begerigheid. “11.185Euro” om juist te zijn. We zullen er nog eens over nadenken!

36) Willem et moi avons décidé de « lui » ... faire la cour. On aime beaucoup Ine, c’est certain. Mais, voyez nos regards, c’est la « De Rosa » qui est l’objet de notre convoitise.

« A peine plus de 11000€ », m’a-t-on dit. Il faudra qu’on réfléchisse.

37) Er was zoveel volk in de winkel, zodat men niemand ziet in de werkplaats.

37) Il y avait tellement de monde dans les allées du magasin qu’on ne voit plus personne devant les établis de l’atelier.38) Morgen vrijdag is het de opening voor iedereen. Gelukkig zijn de onderhoudsproducten “Jowan” al aanwezig.

38) Or la ré-ouverture pour le grand public c’est dès demain, vendredi.

Heureusement les produits de nettoyage « maison Jowan » sont déjà là.Ga dan langs bij “Jowan Bike Technologie” gelegen aan de voet van de Noordzijde van de Kluisberg.

Rendez-vous donc chez Jowan, au pied du versant nord du Mont de l’Enclus.


Haut de page

©2007 Contact : tignonaWebmestre BrèvesVELOReportagesVoyagesArchivesVTTLiensAccueil