SITE PERSO
www.tignon.be
SITE PERSO
www.tignon.be
Accueil Brèves VELO Reportages Voyages Archives VTT Liens

FIETSELFSTEDENTOCHT (DEEL 3 VAN 3) 15000 cyclos au nord des Pays-Bas 2012

14121 cyclistes ont bouclé les 240 km des 11 Villes de Frise

14.121 fietsers hebben de 11 Steden van Friesland bedwongen

le Lundi de Pentecôte 28 Mai 2012 op Pinkstermaantag

Apothéose pour le plus vieux Brevet cycliste du monde qui a fêté son 100e anniversaire dans une Frise néerlandaise inondée de soleil. A 24h, 14121 médailles avaient été attribuées à autant de lauréats.

Apothéose pour le plus vieux Brevet cycliste du monde qui a fêté son 100e anniversaire dans une Frise néerlandaise inondée de soleil. A 24h, 14121 médailles avaient été attribuées à autant de lauréats.

76) Het fietsevenement dat zich afspeelt op zo’n 400 km van Doornik is de trots van een Friesland met zijn rijkdom aan elf historische steden.
Vandaar een fietsroute van 240 km die je in zijn geheel moet afleggen op de dag van Pinkstermaandag om te kunnen spreken van een succesvolle volbrachte tocht.
76) L’événement cycliste, qui se déroule à quelques 400 km de Tournai, est la fierté d’une Frise riche de ses onze villes historiques.

D’où un circuit cycliste de 240 km qu’il faut boucler intégralement dans la journée du Lundi de Pentecôte pour être lauréat.

Le tout dans une ambiance de sport, culture, tradition et folklore qui mobilise tous les médias dont la TV locale Omrop Fryslân.77) In het zuidelijk deel van Friesland bevinden zich grote watervlakten, zoals het Slotermeer en het Hegemermeer, maar hier en daar zijn ook enkele bossen, waarvan de schaduw gewaardeerd zal worden op deze zonovergoten dag.77) La partie sud de la Frise couverte de vastes plans d’eau comme le Slotermeer ou le Hegemermeer, mais aussi d’un rare espace forestier dont l’ombrage sera apprécié en cette journée ensoleillée.

78) Ook de mensenmassa in de bermen is indrukwekkend. Je zou denken dat alle Friezen, behalve zij die al op de Belgische, Franse, Oostenrijkse en Duitse campings of aan boord van hun plezierjachten vertoeven, in de deuropening staan om de fietsers toe te juichen.


78) La foule est aussi impressionnante sur le bord des routes.

A croire que tous les Frisons, excepté ceux qui sont déjà dans les campings belges, français, autrichiens et allemands ou à bord de leurs bateaux de plaisance, sont sur le pas de la porte pour applaudir les vélos!79) Het dorp Oudemirdum behoort niet tot een van de 11 Steden, maar het heeft toch een extra contrôle weten te verkrijgen op 47 km van het eindpunt.
De fietsers worden hartelijk begroet met de woorden « veel succes ».79) Non reprise dans la liste des 11 Villes, la bourgade d’Oudemirdum a obtenu d’organiser un contrôle supplémentaire à 47 km de l’arrivée.

L’accueil commence par souhaiter une « veel succes », donc une bonne chance, aux pédaleurs.

80) Het stempel Oudemirdum, dat in de Friese taal gesproken en geschreven wordt als « Aldemardum » zal het bewijs zijn dat we hier gepasseerd zijn.


80) Le cachet Oudemirdum, qui se dit et s’écrit « Aldemardum » en langue frisonne, fera foi du passage.81) Het koor De Brêgesjongers van Opeinde zorgt hier voor de muzikale omlijsting.


81) L’animation du lieu est assurée par la chorale De Brêgesjongers d’Opeinde.

82) Een geweldige sensatie als we Oudemirdum verlaten !
Bij de belangrijkste beklimming in de route van 240 km zitten we beneden op een hoogte van 23 meter om op de top uit te komen op 28 meter, waarbij de weg in een rechte lijn omhoog gaat !82) Sensation à la sortie d’Oudemirdum !

La principale montée du parcours de 240 km offre une élévation de 23m pour culminer, au bout de la ligne droite, à 28m !83) De sfeer doet niet onder voor die van de Alpe d’Huez die door de Nederlanders zo gewaardeerd wordt.
Maar hier is het slechts een sprint over 500 meter... met een stijging van 4%. In totaal hebben de 240 km van de 11 Steden een hoogteverschil van 162 meter.83) L’ambiance y est digne de l’Alpe d’Huez qu’apprécient tant les Néerlandais.

Mais ici l’effort se limite un sprint sur 500m … à 4%.

Au total, les 240 km des 11 Villes ont une élévation de 162 m !

      Op de dijk - Sur la digue

84) Opnieuw loopt de route langs de kust.
We fietsen bovenop de dijk die als belangrijkste functie heeft het land te beschermen tegen overstromingen.84) Le parcours revient en bordure de la mer que l’on surplombe car la route est tracée sur la digue qui a pour mission première de protéger les terres des inondations marines.85) Op deze plek die iets hoger is gelegen blaast de wind ons vol in het gezicht.
Maar vandaag tijdens het 100-jarig jubileum is de wind matig : 15-20 km per uur.85) A cet endroit, légèrement surélevé, l’exposition au vent est totale.

Sauf qu’en ce jour de 100e anniversaire le vent est très modéré : 15-20 km/h venant des terres.

86) De lange toespraak van de stadsomroeper die uit een ander tijdperk stamt is er des te mooier en gemakkelijker door.
Zijn taak is het reclame te maken voor de Friese Slachtemarathon op 16 juni 2012.86) La longue balade du « tambour de ville » (stadsomroeper) venu d’une autre époque n’en est que plus belle et facile.

Il a pour mission de promouvoir le Marathon de la Frise du 16 juin 2012.87) Hij fietst goed, Henk Bijlsma, de stadsomroeper van Bolsward, maar hij zal niet meer opgewassen zijn tegen de sterke mannen op de racefietsen.


87) Il roule bien, le tambour de ville de Bolsward Henk Bijlsma, mais il ne pourra pas résister plus longtemps à la meute des costauds sur vélos de course.

88) Op deze plaats van de route (200e km) en op dit tijdstip van de dag (ongeveer 15 uur) weten de mensen op de zware stadsfietsen dat zij later zullen aankomen.
Sommigen zelfs heel laat, in het donker, maar voor 24 uur.88) A cet endroit du parcours (200e km) et à ce moment de la journée (environ 15h), les lourds vélos de ville savent qu’ils rentreront plus tard.

Voire très tard, dans la nuit, mais avant 24h.89) Geen sprake van : proeven van de verboden vruchten van de zaden van de klaprozen !


89) Pas question de goûter aux produits défendus que seraient les graines de la fleur de pavot !

90) De plek nodigt eerder uit tot een toeristisch bezoek : we rijden immers langs Laaxum, bekend als de kleinste haven van Friesland, met zijn voormalige vissershuisjes die onlangs zijn gerestaureerd.


90) L’endroit incite plutôt au tourisme puisque l’on passe, à Laaxum connu comme le plus petit port de la Frise, devant d’anciennes maisons de pêcheurs récemment restaurées.91) Het ontbreekt de oude zeedijk niet aan charme met zijn wegdek in perfecte staat.


91) La digue du bord de mer ne manque donc pas de charme avec une route en parfait état.

      Stavoren in Friesland - Stavoren en Frise

92) Op het zuidwestelijkste punt van Friesland, en dus op de route van de 11 Steden, is er opnieuw een oponthoud.
De fietsers verlenen voorrang aan de boten in het Johan Willem Frisokanaal dat de meren verbindt met het IJselmeer.92) A la pointe sud-ouest de la Frise, et donc du parcours des 11 Villes, nouvel arrêt.

Les cyclistes laissent la priorité aux bateaux du canal Johan Friso reliant les lacs intérieurs à la mer d’Ijssel.93) Ook daar past weer geduld.
Zo geeft op deze warme dag deze groep fietsers op hun trui en broek bekendheid aan het frisse product van hun sponsor : de ijsfabrikant IJsklokje!93) Là encore la patience est de mise.

Ainsi ce groupe de cyclos qui, en cette chaude journée, distille la fraîcheur de leur sponsor maillot et cuissard : le fabricant de glaces IJsklokje !

94) Een verfrissing is welkom bij het binnenrijden van de Havenstad Stavoren waar Aquarius wordt uitgedeeld.


94) Bienvenu coup de fraîcheur à l’entrée de la Ville portuaire de Stavoren où l’on distribue, gratis, l’Aquarius.95) Een mooie gelegenheid om te laten zien hoe er gestempeld wordt : de fietser legt zijn contrôlekaart op het plankje.
En, hup, even een stempel met de « 11 » en de er bij passende naam van de stad.95) Belle occasion de mettre en évidence la technique du pointage : le cycliste dépose sa carte de route sur la planche.

Et, vlan, un coup de « stempel » avec la marque « 11 » assorti du nom de la ville.

96) Dan gaan we verder door het stadje, waar de mensen naar ons kijken vanuit de deuropening.


96) Puis traversée de la petite bourgade au milieu de spectateurs installés sur le pas de la porte.


      Richting Hindeloopen - Direction Hindeloopen


97) We zullen de zee niet meer zien, evenmin als de « blinden » achterop de tandems.
Je zou denken dat die zee zich aan de andere kant van de dijk bevindt.97) On ne verra plus la mer mais, comme à l’arrière des tandems « aveugles », on la devine de l’autre côté du talus.

98) Maar het talud is niets anders dan een slaperdijk (de zeedijk ligt verder weg).
Een uitstekende plaats voor de supporters en toeschouwers die ‘s middags bijna 15.000 fietsers voorbij zullen zien komen.98) Le talus n’est autre que le rebord intérieur de la digue côtière.

Excellent emplacement pour les supporters et spectateurs qui auront passé l’après midi à voir défiler près de 15000 cyclistes.99) In Hindeloopen, de voorlaatste Stad die we bezoeken, is de ontvangst « koninklijk ».
Men deelt pepermuntjes uit van het merk King.99) L’accueil à Hindeloopen, avant dernière Ville visitée, se veut « royal » avec la distribution de pastilles pepermunt de la marque King.

A00) Niet persé een wielertraditie, maar wel folkloristisch, is de groep dansers in de oude klederdrachten van Hindeloopen.


A00) Pas forcément de tradition cycliste mais bel et bien folklorique, le groupe des danseurs à l’ancienne mode d’Hindeloopen.

Avec les représentants d’un groupe qui existait déjà en 1912.A01) De nauwe doorgang naar het centrum van de stad vereist enige behendigheid.


A01) L’étroite passerelle qui fait entrer au cœur de la ville oblige à prendre un peu d’élan.

A02) Dan zie je Hindeloopen in al de pracht van een Friese Stad die bezocht wordt door de Elfstedentocht.
Met een band ter aanmoediging (doorzetten) voor de laatste 20 kilometers.A02) Puis c’est Hindeloopen dans toute la splendeur d’une Ville de Frise visitée par le Tour des 11 Villes.

Avec une banderole d’encouragement frison (trochsotte) pour les 20 derniers kilomètres.


      Workum de Schone - Workum la Belle


A03) De volgende etappe zal kort zijn, slechts 8 km, maar opgevrolijkt door talrijke toejuichingen.
Zoals deze groep jongeren die even snel de eendjes als de fietsen tellen.A03) L’étape suivante sera courte, puisque de 8 km seulement, mais agrémentée de nombreux applaudissements.

Ainsi ce groupe de jeunes qui comptent aussi vite les canettes que les vélos.

A04) Het centrum van de stad Workum, de 11e Stad van Friesland, heeft een fraaie architectuur.


A04) Le cœur de la cité de Workum, 11e Ville de Frise visité, est de belle composition architecturale.A05) De laatste contrôlepost, open van13.30 tot 22.30 uur, geeft moed : « nog maar 12 km ! »


A05) Le dernier poste de contrôle, ouvert de 13h30 à 22h30, est encourageant : « Plus que 12 km ! »

A06) Uitnodiging tot een laatste inspanning : « Laatste contrôlepost voor de finish ! »
Te midden van een enorme mensenmassa.A06) Invitation à l’ultime effort : « Dernier point avant le final ! ».

Au milieu d’une foule incroyable.A07) Bij het verlaten van de contrôle proberen kinderen al meehollend ons een aanmoedigingsbriefje te overhandigen.
Bij dezen bedank ik Fleur Steringa die in Workum woont.A07) A la sortie du contrôle, des enfants tentent de distribuer au vol un billet d’encouragement.

Billet qui contient aussi une adresse.

Ainsi vais-je remercier la bien nommée Fleur Steringa qui habite à Workum.

A08) Ook de mooiste fietstochten lopen ten einde. Dit is de laatste gefotografeerde groep. Op enkele kilometers van Bolsward. Weldra is het 17.00 uur. Een groep sterke fietsers.
De anderen, niet minder verdienstelijk, maar vastbesloten, bevinden zich nog op enkele uren van de finish.A08) Les plus belles randonnées cyclotouristes ayant une fin, voici le dernier groupe photographié.

A quelques kilomètres de Bolsward alors qu’il est bientôt 17h.

Un groupe de costauds alors que les autres, plus méritants mais déterminés, sont encore à quelques heures de l’arrivée.


      Bloemen en medailles - Fleurs et médailles


A09) Bloemen worden door enthousiaste supporters overhandigd aan hun kampioenen ...


A09) Des bouquets de fleurs ont été remis par des supporters enthousiastes à leurs champions …

A10) Het einde van de tocht is in de grote tent waar de medailles worden uitgereikt.


A10) La fin de la randonnée passe par le chapiteau où l’on délivre les médailles.A11) Na het succesvol volbrengen van de Elfstedentocht is men trots op zijn medaille.
Deze medaille is dit jaar speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.A11) Puis la médaille, spéciale 100e anniversaire, fièrement arborée quand on est lauréat des 11 Villes.

A12) Soms heb je de kans dat je je geluk voor de microfoon kunt uitspreken.
Tot middernacht zal er worden gewacht om via de microfoon aan te kondigen dat de organisatie 14.121 fietsers heeft geteld die de tocht succesvol hebben volbracht.A12) Avec la chance, parfois, d’exprimer son bonheur au micro du speaker.

Speaker qui attendra minuit pour annoncer que 1’organisation a enregistré 14121 lauréats ce 28 mai 2012.A13)Vervolgens is het tijd om uit te rusten voor... de heldinnen.
Een bepaald lichaamsdeel heeft namelijk een zeer bijzondere rust nodig.A13) Arrive alors le temps du repos … des guerrières.

Certaine partie de l’anatomie ayant besoin d’un repos très particulier?

A14) Dan kom je zegevierend thuis. Zoals Piet Hein Hilarides en zijn buurman Kees die tegen 21.00 uur zijn gearriveerd. Het was, zoals eerder vermeld, de 57e Elfstedentocht voor Piet Hein die we ook kennen als verzamelaar van alle fietspostzegels ter wereld.


A14) Puis le retour triomphal chez soi. Ainsi Piet Hein Hilarides qui, avec son voisin Kees, sont rentrés vers 21h.

Pour rappel, c’était la 57e Onze Villes de Frise pour Piet Hein que l’on connaît aussi comme un collectionneur universel de timbres sur le cyclisme.


      Piet Hein Hilarides


A15) Complimenten voor Piet Hein Hilarides die de lokale pers een van de 800 onmisbare vrijwilligers noemt die zijn ingeschakeld voor het 100-jarig jubileum van de Fietselfstedentocht 2012.
Wij bedanken hem dat hij ons heeft laten kennis maken met dit monument van fietstoerisme en voor de vertaling in het Nederlands die weldra zal verschijnen in dit verslag.A15) Compliments à Piet Hein Hilarides que la presse locale présente comme indispensable bénévole parmi les 800 bénévoles mobilisés pour le 100e anniversaire du Fietselfstedentocht 2012.

Qu’il soit remercié de nous avoir fait connaître ce monument du cyclotourisme et de la traduction en néerlandais de ce reportage.

A16) Het bestuur van de Friese Fietselfstedentocht heeft de filatelisten niet vergeten.
Het heeft op 1 november 2011 in samenwerking met Post NL een persoonlijke postzegel uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.A16) L'organisation de la Randonnée des 11 Villes de Frise pour cyclistes n'a pas oublié les philatélistes.
Le 1er novembre 2011 en collaboration avec la Poste néerlandaise elle a émis un timbre personnifié dans le cadre de son 100e Anniversaire.
Sans doute le moins international des grands Brevets, mais quel bon et vieux Brevet cycliste !.
Wel de minst internationale van alle grote Fietstochten, maar wat een goede en oude Fietstocht !


.


Haut de page

©2007 Contact : tignonaWebmestre BrèvesVELOReportagesVoyagesArchivesVTTLiensAccueil